Специално изработени машини за вашата индустрия

Различни решения
Механична парна рекомпресия
Решение
Механична парна рекомпресия
Високопроизводителните центробежни компресори JTL се използват за компресиране на пара в процеса на MVR (механична рекомпресия на парите) системи.