Специално изработени машини за вашата индустрия

Различни решения
Химическа промишленост
Решение
Химическа промишленост
Центробежните компресори JTL се използват широко в химическата промишленост, осигурявайки въздух за фабрики за сярна киселина, нефтохимически заводи, биохимични фабрики и др.